Zawartość

Obywatele nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji przedłużającego się postępowania organów administracji publicznej. Sprawa dofinansowania zakupu soczewki kontaktowej dla niedowidzącego dziecka

Data: 
2016-11-03
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Dofinansowania soczewki odmówiono, bo jej zakup nastąpił w momencie braku ważności orzeczenia o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych. Zdaniem Skarżących takie wyjaśnienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) było niesprawiedliwe, gdyż ich córka jest niepełnosprawna od urodzenia i posiada stosowne orzeczenie. Zakup soczewki nastąpił w czasie, gdy poprzednie orzeczenie straciło swoją ważność, a nowe nie zostało jeszcze wydane, ponieważ trwała procedura orzecznicza. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności został złożony w czerwcu, zakup soczewki w sierpniu, a nowe orzeczenie wydano dopiero we wrześniu.

Gdyby organ wydał orzeczenie w terminie miesiąca, a najpóźniej w terminie dwóch miesięcy, to w chwili zakupu soczewki córka zainteresowanych posiadałaby ważne orzeczenie, a tym samym, możliwe byłoby dofinansowanie zakupu soczewki.

Ponadto interpretacja przepisów dokonana przez organ odnosiła się do sytuacji, w której osoba ubiegająca się o dofinansowanie dopiero po zakupie danych przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności, nie zaś do sytuacji, w której osoba posiadała już wcześniej wydane orzeczenie, a wobec której toczyło się postępowanie w przedmiocie wydania nowego orzeczenia.

Po interwencji Rzecznika, Dyrektor PCPR poinformował, że powyższe uwagi zostały wzięte pod uwagę. PCPR wypłacił Skarżącym równowartość dofinansowania.

Galeria

  • grafika: banknot ze skrzydłami

    zobowiązania finansowe, dotacje