Zawartość

Obywatelski Parlament Seniorów

Data: 
2015-10-01
słowa kluczowe: 

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich byli obecni w Sejmie podczas inauguracyjnego posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS), który ma stanowić nową formułę dialogu społecznego. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. W posiedzeniu OPS wzięli udział przedstawiciele m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów.

Uczestnicy obrad dyskutowali m.in. o sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych, działalności gminnych rad seniorów, a także o roli struktur regionalnych w procesie integracji środowiska senioralnego.

Celem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. To także okazja do promowania aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.

 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
    na zdjęciu uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
  • na zdjęciu uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zapoznają się z publikacjami Biura RPO
    na zdjęciu uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zapoznają się z publikacjami Biura RPO
  • na zdjęciu stoisko informacyjne Biura RPO
    na zdjęciu stoisko informacyjne Biura RPO