Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Ochrona danych o stanie zdrowia [art. 22 Poszanowanie prywatności, art. 25 - Zdrowie]

Informacje o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi - dotyczą chronionych sfer życia. Niewłaściwe przetwarzanie tych informacji może doprowadzić do naruszeń praw i wolności osób, których dotyczą bezpośrednio, a także osób spokrewnionych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyraźne sprecyzowanie, jakie dane i w jakich okolicznościach mogą być udostępniane.

 

W artykułach prasowych pojawiają się niepokojące informacje o szerokiej dostępności danych o  stanie zdrowia obywateli dla przedsiębiorstw sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje konieczności pozyskiwania przez podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową informacji o stanie zdrowia klientów, natomiast nie mogą one wykraczać poza ramy wyznaczone przez Konstytucję. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP „władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.”
[Pismo do Ministra Zdrowia]