Zawartość

Ochrona przed eksmisją na bruk – posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 
2016-02-10
słowa kluczowe: 

10 lutego na kolejnym już posiedzeniu senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała petycję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zmiany przepisów o tymczasowych pomieszczeniach. W ocenie Fundacji przepisy te są nieprecyzyjne i stanowią jedynie pozorną ochronę przed tzw. eksmisją na bruk. 

Senatorowie rozpatrzyli pisemną informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w której resort przedstawił obowiązujący stan prawny dotyczący eksmisji z mieszkań i pomieszczeń tymczasowych. Minister w sposób bardzo ogólny zapowiedział prace nad koncepcją i zakresem zmian, jakie należy wprowadzić w ustawie o ochronie praw lokatorów.

W posiedzeniu Komisji brał udział przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i jednocześnie członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO Adam Ploszka oraz współprzewodniczące Komisji Ekspertów – Adriana Porowska i Kamilla Dołowska.

Komentarz Kamilli Dołowskiej, Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO:

Z uwagi na bardzo niejasne i ogólnikowe informacje resortu o planowanych pracach legislacyjnych, zaapelowaliśmy do Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, aby nie uznawała sprawy będącej przedmiotem petycji za zakończoną – zaproponowaliśmy monitorowanie prac zapowiedzianych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ponieważ obecnie nie wiadomo jeszcze, czy zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów miałyby obejmować także problematykę tymczasowych pomieszczeń, której dotyczy petycja. Komisja przychyliła się do tego wniosku i zobowiązała resort infrastruktury do nadesłania w terminie 2 miesięcy informacji o konkretnych kierunkach zmian, projektowanych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Dopiero po uzyskaniu takiej informacji Komisja zadecyduje, czy sprawa wymaga inicjatywy ustawodawczej Senatu, czy też działania resortu są wystarczające.

 

Galeria

  • Deszcz, człowiek pod parasolem siedzi blisko stromego brzegu morza
    Kryzys bezdomności