Zawartość

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie w sprawie zapewnienia osobom korzystającym z odnawialnych źródeł energii wsparcia finansowego w formie ryczałtu na zakup opału

Data: 
2017-03-29

Minister Infrastruktury i Budownictwa podzielił uwagi  Rzecznika i  przyznał, że na gruncie obwiązujących przepisów brak jest możliwości wyliczenia ryczałtów na zakup opału dla osób korzystających z odnawialnych źródeł energii w niektórych przypadkach. Występuje problem z ustaleniem ceny  1 kWh energii elektrycznej, który dotyczy  osób nie podłączonych do sieci lub które posiadają umowy kompleksowe zawarte z zakładem energetycznym,  które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, ale nie wprowadzają jej do sieci i nie korzystają z zasobów energii elektrycznej dostarczanej z innych źródeł niż własne, dlatego też nie jest znana cena zakupu tej energii. 

Jednocześnie Minister zapowiedział, że w ramach Narodowego Programu  Mieszkaniowego przewiduje się modyfikację systemu dodatków mieszkaniowych i nowelizację ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów powinno nastąpić w II półroczu 2017 r. Projekt będzie uwzględniał postulaty zgłoszone przez Rzecznika. 

Galeria

  • Słup energetyczny betonowy
    Słupy