Zawartość

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wystąpienie RPO ws. zasad wynagradzania biegłych sądowych

Data: 
2013-03-19
słowa kluczowe: 

 

Minister Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. zasad wynagradzania biegłych sądowych. Minister poinformował, że zostały opracowane projekty rozporządzeń w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i cywilnym. W projektach rozporządzeń, skierowanych obecnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzono m.in. możliwość wyboru przez biegłego z zakresu medycyny metody obliczenia jego wynagrodzenia.