Godło RP
Zawartość

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Data: 
2016-07-14

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat  stara się doprowadzić do nowelizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chodzi o pełniejsze zagwarantowanie praw osób umieszczanych w szpitalach psychiatrycznych. Za kwestię o pierwszorzędnym znaczeniu uważa wprowadzenie obowiązku ustanawiania pełnomocnika z urzędu dla osoby, wobec której złożono wniosek o umieszczenie w szpitalu bez jej zgody.

Odpowiedź, jaką Minister Zdrowia udzielił na ostatnie wystąpienie Rzecznika, napawa optymizmem, że wieloletnie Rzecznika zakończą się powodzeniem.

Prace nad projektem nowelizacji są na ukończeniu i Minister Zdrowia "dokłada wszelkich starań, by przygotowywany projekt [...] zawierał wszelkie niezbędne przepisy, umożliwiające wdrożenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przepisy zwiększające gwarancję ochrony praw osób objętych reżimem prawnym ustawy".

Rzecznik będzie śledził dalszy przebieg prac legislacyjnych.

  • Czarny ptak na bezlistnym drzewie
    Cierpienie