Zawartość

Odpowiedź RPO p. Krzysztofowi Olędzkiemu na pismo w sprawie zasadności zadawania przez nauczycieli prac domowych uczniom

Data: 
2008-01-15

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich p. Krzysztofowi Olędzkiemu na pismo w sprawie zasadności zadawania przez nauczycieli prac domowych uczniom 

Odpowiedź RPO p. Krzysztofowi Olędzkiemu na pismo w sprawie zasadności zadawania przez nauczycieli prac domowych uczniom – 15 stycznia 2008 r.