Zawartość

Odpowiedź MEN dotycząca możliwości wykorzystania środków unijnych na edukację dorosłych

Data: 
2016-01-19
słowa kluczowe: 

Na podstawie doniesień prasowych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wiadomość o skutkach, jakie może spowodować brak uregulowania kwestii polskiego systemu kwalifikacji. Z informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wynikało, że przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych. Zgodnie z treścią informacji prasowych, „chodzi o prawie 2 mld zł. Pieniądze te mają trafić na dokształcanie się Polaków. Komisja Europejska postawiła jednak warunek – przekaże nam środki, jeżeli wcześniej wprowadzimy spójne i jasne standardy nadawania kwalifikacji”.

W marcu 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Powinien on zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w pierwszych tygodniach pracy nowego rządu. Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o przedstawienie aktualnego stanu sprawy.

W dniu 12 stycznia br. Rzecznik otrzymał odpowiedź Minister Edukacji Narodowej, w której poinformowano, że „Polska wypełniła przyjęte przez przedstawicieli poprzedniego Rządu zobowiązanie do uchwalenia ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”.

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO: Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża zadowolenie z przyjętych przez rząd i parlament rozwiązań, które pozwalają na odpowiednie wykorzystanie środków Unii Europejskiej przeznaczonych na edukację. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wykorzystanie tych środków powinno przynieść odpowiednie efekty edukacyjne.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka