Zawartość

Ministerstwo Rodziny i Pracy odpowiada na postulaty RPO w sprawie ochrony ofiar przemocy domowej

Data: 
2016-01-13
słowa kluczowe: 

Rzecznik zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w sprawie pilnego podjęcia działań zwiększających ochronę ofiar przemocy domowej. Chodzi o uruchomienie w 2016 roku ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania . RPO wystąpił również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia przepisów, które umożliwią odpowiednim organom nakazanie sprawcom przemocy domowej opuszczenie miejsca zamieszkania ofiary.

W odpowiedzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazała, że planowane jest m.in. wprowadzenie mechanizmów prawnych do ustawy o Policji mających na celu szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy przed wszczęciem postępowania karnego, aby osoba doznająca przemocy w rodzinie mogła czuć się bezpiecznie.

Na uruchomienie całodobowego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy w rodzinie  Ministerstwo nie dysponuje środkami w 2016 r.

Dr Sylwia Spurek - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw równego traktowania: tymczasowy nakaz opuszczenia lokalu, działający natychmiast i niezależnie od jakiegokolwiek postępowania, jest konieczny dla ochrony ofiary przemocy w rodzinie. Musimy ofierze zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach, gdy jej zdrowie lub wręcz życie jest zagrożone i w takich przypadkach szybko odizolować od niej sprawcę. To nie ofiara powinna opuszczać wspólny dom, tylko sprawca.

 

Galeria

  • Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
    Przemoc