Zawartość

Odznaka honorowa RPO dla brygadiera Daniela Dryniaka

Data: 
2017-04-28
Położenie: 
 • Przemyśl
  Polska
słowa kluczowe: 

28 kwietnia, podczas uroczystości w Przemyślu, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wyróżnił bryg. Daniela Dryniaka odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zastępca RPO w latach 2007-2010.

Bryg. Daniel Dryniak jest zastępcą podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Pełni również funkcję radnego miasta Przemyśla.

W lutym 2010 r. zaryzykował życie, aby uratować wędkarza, którego porwała kra na Sanie w Przemyślu. Ocalił życie człowieka, lecz sam został ciężko ranny, trafił do szpitala, gdzie przeszedł dwie operacje i długą rekonwalescencję. Decyzję o przyznaniu odznaki honorowej RPO podjął ś.p. rzecznik Janusz Kochanowski. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar dokończył jego zamysł wręczając odznakę.

Zachowanie  Daniela Dryniaka, jak również nienaganna służba, stałe podnoszenie kwalifikacji i wielkie zaangażowanie w sprawy społeczne zasługują na wielki szacunek. Mogą też być dobrym przykładem dla innych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo obywateli.

Galeria

 • Trzech mężczyzn wita się na uroczystości

  Od lewej Daniel Dryniak, Adam Bodnar, Robert Choma
 • Sala Rady Miasta Przemyśla, goście podczas uroczystości

  Goście uroczystości
 • Adam Bodnar i Marek Zubik wręczają odznakę

  Wręczenie odznaki
 • Daniel Dryniak przemawia przy mównicy

  Przemówienie odznaczonego Daniela Dryniaka
 • Fotografia grupowa mężczyzn w mundurach strażackich

  Fotografia grupowa - Daniel Dryniak ze współpracownikami