Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-05-17 do 2018-05-18
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” pod Honorowym Patronatem RPO . Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie (MOWIS).

„Chcemy rozmawiać o praktyce dialogu obywatelskiego z perspektywy nauki, szczególnie nauk o mediach i nauk o polityce. Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji dla wszystkich uczestników dialogu obywatelskiego. Dlatego do udziału zaprosiliśmy nie tylko badaczy procesów komunikowania, ale także przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mediów. W toku dyskusji z praktykami mamy nadzieję rozpoznać jakie warunki sprzyjają, a jakie ograniczają dialog obywatelski.” – mówi dr hab. Agnieszka Hess, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Jak dodaje Mateusz Płoskonka, Dyrektor Biura MOWIS: „Dialog obywatelski to przejście od kultury protestu do nauki samorządności, branie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, faktyczne angażowanie się w życie lokalnej wspólnoty, wyjście poza samo wskazywanie problemów. Refleksja nt. trudności, barier czy niedomagań sposobu realizowania dialogu z mieszkańcami jest istotnym elementem procesów uspołeczniania władzy, tak aby mieszkańcy brali w nim udział, aby mieli poczucie, że to działanie miało sens i mieli wpływ na podjętą decyzje.”

Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmuje między innymi tematy definiowania dialogu obywatelskiego, formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami czy zagadnienia związane z rolą mediów w dialogu obywatelskim.