Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo - zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne" pod patronatem RPO

Data: 
Od 2016-06-02 do 2016-06-03
słowa kluczowe: 

Konferencja „Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo - zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne" 2-3 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizowana przez Koło Naukowe Klasycznych Zagadnień Dogmatyki Prawa Karnego „Notitia et Utilitas" działające pod opieką mgr Marcina Berenta, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UMK działające pod opieką dr Marcina Kałduńskiego oraz Katedra Prawa Międzynarodowego.

Celem konferencji jest ukazanie współczesnych wyzwań stojących przed polityką oraz systemem instytucjonalne - prawnym Polski oraz Unii Europejskiej, związanych z problematyką uchodźców w kontekście przeciwdziałania przestępczości, stabilności bezpieczeństwa państwowego a także międzynarodowego. Kryzys migracyjny XXI wieku jest największym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć współczesnemu światu, stąd potrzeba szerokiej dyskusji nad tym zjawiskiem.