Zawartość

Ogólnopolskie seminaria w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pod wspólnym tytułem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną, pod patronatem RPO

Data: 
2016-04-14
słowa kluczowe: 

Stowarzyszenie MONAR dnia 14 kwietnia 2016r. planuje zorganizować ogólnopolskie seminaria w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pod wspólnym tytułem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną.

Data 14 kwietnia 2016 r. jest związana z 20 rocznicą ustanowienia przez Marica Kotańskiego dnia 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych.

Corocznie w tym dniu MONAR organizuje różnego rodzaju wydarzenia przypominając o trudnej sytuacji osób żyjących w ubóstwie i bezdomności. W tym roku organizatorzy pragną w szczególny sposób przypomnieć społeczeństwu polskiemu, że bezdomność to nie tylko okres zimy ale to szereg złożonych sytuacji, które składają się na wykluczenie osób doświadczających bezdomności. Pragną zwrócić uwagę w szczególności na bezdomność dzieci, wykluczenie osób młodych oraz izolację społeczną osób starszych.