Zawartość

Ogólnopolska kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-02-15 do 2017-04-15
słowa kluczowe: 

Kampania „Poznaj swoje prawa” ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej praw pacjenta w grupie osób LGBT. Za pośrednictwem kanałów informacyjnych przeznaczonych dla społeczności LGBT (magazyny drukowane, serwisy internetowe, media społecznościowe) organizatorzy chcą przekazać komunikaty dotyczące najczęstszych obszarów łamania praw pacjenta, ale także środków zaradczych (mechanizmów i narzędzi do składania skarg np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Izb Lekarskich itp.).