Zawartość

Ogólnopolska kampania społeczna „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-11-25 do 2019-12-10
słowa kluczowe: 

Kampania społeczna „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez dostarczenie ofiarom przemocy narzędzi, które pomogą im wyjść się z przemocowej sytuacji, jak również budowanie w kobietach poczucia sprawczości, mocy i odwagi. Celem kampanii jest także zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację Polek zmagających się z przemocą, pokazując, że takie doświadczenie nie jest powodem do wstydu i podkreślając, że reagowania na przemoc nie należy się bać.

Kampania „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” jest zbudowana wokół pozytywnego przekazu i skupia się na budowaniu i wzmacnianiu w kobietach poczucia własnej wartości.

Kampania rozpoczyna się 25 listopada wraz ze startem dorocznych „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Główne aktywności komunikacyjne wokół kampanii będą skoncentrowane w okresie 25.11-10.12. Rozszerzone działanie infolinii pomocowej będzie miało miejsce przez kolejne 12 miesięcy, a narzędzia w postaci mobilnej aplikacji pomocowej, platformy e-learningowej i materiałów edukacyjnych będą dostępne na czas nieokreślony.

W ramach kampanii zostaną zrealizowane następujące działania:

  • Powstanie platforma e-learningowa oraz strona internetowa poświęcone zagadnieniu przeciwdziałania przemocy i postępowania w przypadku spotkania się z przemocą.
  • Aby ułatwić kobietom z doświadczeniem przemocy uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach, powstanie aplikacja mobilna, dzięki której ofiary przemocy będą mogły nawiązać natychmiastowy kontakt telefoniczny z przeciwprzemocowym numerem fundacji Feminoteka, pozostawić zawiadomienie na temat przemocy z możliwością rozmowy online (ta opcja umożliwia pracownicom Feminoteki ponowny kontakt z ofiarą w celu sprawdzenia jej aktualnej sytuacji), jak również skorzystać z rozmowy ze specjalnym chat-botem na temat przemocy wobec kobiet.
  • W rozszerzonym zakresie godzin Feminoteka będzie prowadziła linię telefoniczną dla wszystkich osób, które doświadczyły przemocy - bez względu na rodzaj przemocy, miejsce zdarzenia czy relację ze sprawcą.
  • Ekspertki Feminoteki przeprowadzą również warsztaty dla setek Ambasadorek Piękna Avon i przygotują dla nich materiały edukacyjne z zakresu rozpoznawania przemocy i wspierania ofiar przemocy. Dzięki pozyskanej wiedzy Ambasadorki Piękna Avon będą mogły nie tylko promować założenia kampanii, ale przede wszystkim dzielić się ważnymi informacjami z rodziną, znajomymi i klientkami.