Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka oraz ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-01-11
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska
słowa kluczowe: 

11 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka oraz ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym”. Wydarzenie organizują Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Naukowe Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgodnie z założeniem organizatorów konferencja ma stanowić forum wymiany doświadczeń oraz poglądów z różnych gałęzi prawa na temat ochrony praw dziecka oraz ochrony praw rodziny w polskim systemie prawnym. Jej celem jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej ochrony dzieci oraz ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Wystąpienia panelistów dotyczyć będą zarówno ustrojowych ram ochrony praw dzieci i rodziny, prawa rodzinnego, jak i prawa karnego czy administracyjnego powiązanego z tematyką konferencji.