Zawartość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju" pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-06-01
słowa kluczowe: 

Konferencja odbędzie się 1 czerwca 2016 r. w Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach czwartej edycji Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego, którego celem jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza osób zainteresowanych problematyką administracyjnoprawną.

IV Sympozjum ma zainicjować dyskusję na temat rozwiązań normatywnych w zakresie sądowej kontroli administracji publicznej, a także spojrzeć z szerszej – międzynarodowej oraz europejskiej – perspektywy na tytułową tematykę. Założeniem konferencji jest wymiana poglądów w zakresie aktualnych i istotnych problemów związanych z sądową kontrolą administracji, identyfikacją barier realizacyjnych oraz obszarów wymagających usprawnień lub głębszej reformy.