Zawartość

Ogólnopolski projekt „Szkoła Bez Hejtu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-10-05
słowa kluczowe: 

Projekt „Szkoła Bez Hejtu” realizuje Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie oraz Partnerzy. Został zainaugurowany 5 października 2019 roku w Warszawie podczas konferencji połączonej z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu.

Główne cele inicjatywy:

  • przedstawienie problemu hejtu oraz mowy nienawiści w XXI wieku,
  • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania,
  • poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania,
  • prezentacja sposobów reagowania na hejt,
  • kształtowanie i promowanie postaw empatycznych,
  • doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem,
  • uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej,
  • nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z „mową nienawiści”,
  • poznanie głównych zasad antyhejtowania,
  • wyposażenie uczestników w „narzędzia” bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – „rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję”.

Adresatami przedsięwzięcia są: wykładowcy akademiccy, nauczyciele: poloniści, etyki, wiedzy o kulturze, bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy organizacji społecznych, rodzice, studenci, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką hejtu i „mowy nienawiści”.