Zawartość

Ok. 500 pracowników spółki Praktiker Polska bez wynagrodzeń. BPT w Katowicach podejmuje sprawę

Data: 
2017-05-25
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Jak donosi prasa, Praktiker nie ma płynności finansowej i dlatego nie reguluje należności wobec pracowników. Dotyczy to bieżących wynagrodzeń i odpraw dla pracowników zwalnianych ze zlikwidowanych sklepów. Pracownikom nie wręczono dotąd wypowiedzeń. Zarząd spółki tłumaczy to tym, że zatwierdzony przez sędziego-komisarza plan restrukturyzacji zakładał funkcjonowanie przedsiębiorstwa złożonego z trzynastu placówek handlowych i nie przewidywał dalszych zwolnień grupowych pracowników spółki.  W praktyce więc pracownicy zamkniętych marketów przychodzą codziennie rano do pracy tylko po to, by podpisać listę obecności. Nie mogą oni też zarejestrować się  w Urzędzie Pracy, ani podjąć innego zatrudnienia.

Dlatego Rzecznik podjął interwencję. Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach poprosiło Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach o informację. Sprawa w toku (BPK.7044.1.2017).

Przypomnijmy, że w listopadzie 2016 r. wszczęto wobec spółki Praktiker Polska postępowanie sanacyjne, umorzone przez Sąd Rejonowy w Warszawie w połowie kwietnia 2017 r. na wniosek zarządcy. Praktiker nie mógł bowiem realizować planu restrukturyzacji, a sytuacja finansowa była coraz gorsza. W lutym 2017 r. komornik zajął 9 z 13 działających sklepów.

Galeria

  • Sylwetki ludzi stojących w autobusie

    Prawa pracownicze