Zawartość

Określenie definicji tortur w Kodeksie karnym

Data: 
2015-10-28
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Ministra Sprawiedliwości o wprowadzenie w Kodeksie karnym kompleksowej definicji tortur i określenie kar za ich stosowanie.


Zdaniem dr. Adama Bodnara ma to wręcz symboliczne znaczenie dla przestrzegania praw człowieka w Polsce, zarówno ze względu na nasze doświadczenia historyczne w tym zakresie, jak i zobowiązania międzynarodowe.


Komentarz dr Ewy Dawidziuk – Naczelnika Wydziału Karnego Postępowania Wykonawczego w Biurze RPO: Przestępstwo tortur nie zostało wprowadzone do unormowań polskiego kodeksu karnego, mimo że od wielu lat postulują to organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe w Polsce, a potrzebę sankcjonowania tego rodzaju zbrodni w ustawodawstwach krajowych podkreśla także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Aktualnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego nie chronią w dostateczny sposób ofiar tortur. Polska powinna dołączyć do grona państw, które respektują zalecenia Komitetu ONZ Przeciwko Torturom i uregulować przestępstwo tortur w kodeksie karnym, przewidując tym samym odpowiednio surową karę za tego rodzaju zbrodnię W przeciwnym razie Polska stale będzie narażona na krytykę międzynarodową w tym obszarze, a ściganie i karanie sprawców tortur w naszym kraju będzie znacznie utrudnione bądź w pewnych sytuacjach wręcz niemożliwe.

 

Galeria

  • Błyskawica
    Tortury