Zawartość

Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym – RPO na UKSW

Data: 
2018-01-20
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar weźmie udział w spotkaniu z uczestnikami  „Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym”,  w dniu 20 stycznia br. o godz. 12.00 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spotkanie będzie dotyczyło deficytów funkcjonowania instytucji demokratycznych i wyzwań w zakresie stabilności ładu demokratycznego i rządów prawa.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest ogólnopolską olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną od ponad 50 lat. Od siedmiu lat Instytut Politologii UKSW odpowiada za nadzór i realizację etapu szkolnego oraz okręgowego tej olimpiady w regionie stołecznym. Każdego roku w olimpiadzie biorą udział dziesiątki uczniów zainteresowanych problematyką życia społecznego i politycznego w Polsce i za granicą.