Zawartość

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii (...) [projekt z dnia 12.04.2017 r.]

Data: 
2017-05-04