Zawartość

Opinia do projektu rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (...) [projekt z dnia 10.10.2016 r.)

Data: 
2016-10-31