Zawartość

Opóźnienia we wdrożeniu nowych uprawnień pielęgniarek i położnych – wyjaśnienia Ministra Zdrowia

Data: 
2016-01-18
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony przedłużaniem się przygotowań do wdrożenia nowych kompetencji pielęgniarek i położnych, skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia.

Nowe uprawnienia, które miały być wprowadzone 1 stycznia 2016 r., obejmują wystawianie recept na niektóre leki, zleceń na określone wyroby medyczne i skierowań na badania diagnostyczne

W wystąpieniu do Ministra RPO zwrócił uwagę w szczególności na:

  • duże opóźnienie w wydaniu aktów wykonawczych mających określić, które spośród leków, wyrobów medycznych i badań będą mogły przepisywać lub zlecać pielęgniarki i położne. Utrudnia to ich właściwe przygotowanie do realizacji nowych kompetencji.
  • nie uruchomiono w stosownym czasie możliwości odbycia kursu specjalistycznego, stanowiącego warunek wykonywania nowych uprawnień.
  • wątpliwe pozostaje także zabezpieczenie na ten cel odpowiednich środków finansowych.

Problemy te stawiają pod znakiem zapytania zapowiadane zwiększenie roli pielęgniarek i położnych w procesie leczenia.

W nadesłanych wyjaśnieniach Minister Zdrowia poinformował Rzecznika, że przyczyną zwłoki w wydaniu rozporządzeń był przedłużający się proces uzgodnień merytorycznych, dotyczących przede wszystkim kwestii uprawnień do zlecania antybiotyków.

Mimo zwłoki w wydaniu aktów wykonawczych Minister podjął działania mające na celu zorganizowanie niezbędnych kursów dla pielęgniarek i położnych jeszcze w 2015 r.

Organizację bezpłatnych szkoleń zadeklarowało kilka uniwersytetów medycznych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, według stanu na dzień 30 grudnia 2015 r., w kursie uczestniczy 136 pielęgniarek i położnych, a 50 osób już ukończyło tę formę kształcenia podyplomowego. Na koniec pierwszego kwartału 2016 r. przewidziane jest wdrożenie programu dofinansowania ze środków unijnych (w kwocie 52 mln zł) kursów doszkalających.

Nadanie nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym w zakresie samodzielnego zlecania leków i wypisywania recept jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w naszym kraju, dotyczącym wyposażenia przedstawicieli innych zawodów medycznych w kompetencje przypisane dotychczas wyłącznie grupie zawodowej lekarzy.

Takie uprawnienia już od wielu lat posiadają pielęgniarki w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązanie jest nadzieją na poprawę dostępności i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza przez pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy wymagają jedynie kontynuacji leczenia.