Zawartość

Ósma edycja ELSA Day pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-11-27
słowa kluczowe: 

Ósma edycja ELSA Day odbędzie się 27 listopada 2019 r. Wydarzenie będzie skupiało się na bardzo ważnym i popularnym temacie, jakim jest wolność ekspresji online. Organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa.

W 15 miastach, będących ośrodkami akademickimi, odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń mających na celu promowanie wiedzy o prawach człowieka oraz uświadamianie społeczeństwa w kwestii tej tematyki. Będą to projekty zarówno naukowe, jak i społeczne: prelekcje, debaty, warsztaty, wydarzenia charytatywne, Żywe Biblioteki czy Prawnicze Akademie Filmowe.

ELSA Day organizowany jest co roku, w ostatnią środę listopada. W 44 krajach Europy ma miejsce szereg wydarzeń skupionych wokół praw człowieka. Dotychczas poruszone zostały zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka w Internecie, odpowiedzialnością społeczną, równością płci, prawem migracyjnym, dostępem do sprawiedliwego procesu sądowego czy prawem do edukacji. Projekt jest oflagowany hasłem „all different, all together” i wpisuje się w wizję Stowarzyszenia: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Partnerem ELSA Day na poziomie międzynarodowym jest Rada Europy.

ELSA Poland to największa niepolityczna, niezarobkowa organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Jej międzynarodowy charakter oparty jest na budowaniu współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.