Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]

Przedstawiciele Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu uczestniczyli w seminarium pod nazwą „Wspomagane zatrudnianie wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy”, podsumowującym działania w ramach projektu „Aktywni razem – partnerstwo na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy” w latach 2011 – 2014.

 

Realizatorami projektu są Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO. Program jest skierowany przede wszystkim do osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jego założeniem nie jest tworzenie specjalnych stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale zatrudnianie tych osób na otwartym rynku pracy, na stanowiskach już istniejących, dostosowanych jedynie do indywidualnych potrzeb pracowników (np. dzięki ruchomym godzinom pracy). Chodzi właściwie o naukę pracy, wykonywanej przy wsparciu innych osób, np. osobistych trenerów pracy, której efektem jest faktyczne włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, ich niezależność i rozwój umiejętności społecznych. Praca jest tak samo oceniana pod względem jakości wykonania i tak samo opłacana. Najdogodniejsze miejsca pracy to tzw. stanowiska pomocnicze w gastronomii, hotelarstwie, handlu, piekarnictwie, na stacjach benzynowych, w magazynach, w biurach. Uczestniczący w projekcie pracodawcy podkreślali zaangażowanie, sumienność, uczciwość oraz dobrą jakość pracy wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Aż 66% z nich nie widzi przeszkód w zatrudnieniu kolejnych pracowników.
Pragnieniem realizatorów projektu jest, aby zatrudnienie wspomagane stało się rozwiązaniem systemowym, a nie jedynie doraźnym działaniem finansowanym ze środków unijnych. Przywołane doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że aż 70% osób niepełnosprawnych jest tam aktywnych zawodowo, podczas gdy w Polsce zaledwie 23%.
[Aktywizacja osób niepełnosprawnych we Wrocławiu]