Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Szczecin konferencja naukowa pt. "Świat przyjazny starości".

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się debata "Osoby starsze jako konsumenci na rynku usług bankowych". Dyskutowano m.in. na temat dobrych i złych praktyk w traktowaniu osób starszych, przypadków odmowy udzielenia kredytu ze względu na wiek, ochrony praw konsumenckich.

"Odwrócona hipoteka. Szansa na godne życie seniora czy zagrożenie?" – na ten temat dyskutowali w Krakowie uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewodę Małopolskiego. Patronem Merytorycznym była Komisja Nadzoru Finansowego. Konferencja składa się z dwóch części: "Prawne aspekty hipoteki odwróconej – szanse i zagrożenia" oraz "Odwrócona hipoteka w aspekcie społecznym".

Strony