Godło RP

Aktualności - Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

W Chorzowie obradował trzydniowy Kongres "Obywatel Senior" zorganizowany przez Parkową Akademię Wolontariatu we współpracy z Biurem RPO. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu prof. Ireny Lipowicz na temat ochrony praw osób starszych w Polsce, jak również porozmawiać o polityce senioralnej państwa z minister Ireną Wóycicką z Kancelarii Prezydenta RP. Podczas specjalnej telekonferencji dzielili się swoimi doświadczeniami również z seniorami z Niemiec, USA, Kenii i Argentyny.

Misją stowarzyszenia jest włączenie starszego społeczeństwa do aktywnego życia społecznego oraz kulturalnego. Działalność ma na celu wspieranie seniorów poprzez różnego rodzaju działania, np. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach.

Celem działalności jest ochrona zdrowia członków stowarzyszenia, zwiększanie dostępności wyspecjalizowanych usług medycznych oraz zapewnianie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. 

 

Inicjatorem powołania instytucji jest Federacja Fosa, której prezesem jest Bartłomiej Głuszak. 

Do głównych zadań Rzecznika należą: koordynacja działań na rzecz seniorów, podkreślanie wagi tej problematyki wobec władz administracyjnych oraz interwencje w przypadku naruszenia praw seniorów. 

Strony