Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

 

Inicjatorem powołania instytucji jest Federacja Fosa, której prezesem jest Bartłomiej Głuszak. 

Do głównych zadań Rzecznika należą: koordynacja działań na rzecz seniorów, podkreślanie wagi tej problematyki wobec władz administracyjnych oraz interwencje w przypadku naruszenia praw seniorów. 

Celem działalności jest ochrona zdrowia członków stowarzyszenia, zwiększanie dostępności wyspecjalizowanych usług medycznych oraz zapewnianie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. 

Misją stowarzyszenia jest włączenie starszego społeczeństwa do aktywnego życia społecznego oraz kulturalnego. Działalność ma na celu wspieranie seniorów poprzez różnego rodzaju działania, np. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach.

Projekt Klub Seniora „Nestor” w Rosnowie został zrealizowany w 2007 roku w ramach działań Stowarzyszenia „Debro”. Głównym celem projektu było krzewienie idei aktywnej starości wśród seniorów. 

Centrum Kultury Izabelin w gminie Izabelin organizuje raz w tygodniu spotkania seniorów. Klub organizuje różnego rodzaju zabawy taneczne, koncerty, wycieczki oraz kursy komputerowe.

Strony