Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną w więzieniach [art. 14]

W związku ze skargami osób z niepełnosprawnością ruchową przebywających w jednostkach penitencjarnych, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o podjęcie działań zapewniających takim osobom odpowiednią przestrzeń i możliwości poruszania się.

 

Zbyt wiele osób przebywających w pomieszczeniu ogranicza przestrzeń do poruszania się i funkcjonowania, niezbędną zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością ruchową. W wystąpieniu Rzecznik podkreśla ustawowy wymóg indywidualizacji oddziaływań na skazanych. Zaleca też kierowanie się zasadami, dzięki którym osoby należące do mniejszości mogą liczyć na pewne preferencje, mające na celu wyrównanie ich szans w społeczeństwie.
Zagadnienie dostosowania miejsc pozbawienia wolności do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi stanowi obecnie jedno z głównych zadań w ramach monitorowania wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jest sprawdzane przez Zespół "Krajowego Mechanizmu Prewencji". Działania te mają na celu poprawę warunków pobytu osób niepełnosprawnych w więzieniach. (21 X 2013) [więcej]