Zawartość

Oświadczenie dr. Adama Bodnara w związku z informacjami nt. Zastępcy RPO Krzysztofa Olkowicza

Data: 
2015-10-01
słowa kluczowe: 

W związku z powracającymi w mediach informacjami na temat zastępcy RPO pana Krzysztofa Olkowicza, pragnę oświadczyć, co następuje.

Zanim podjąłem decyzję o powołaniu Krzysztofa Olkowicza na stanowisko Zastępcy RPO znałem jego życiorys zawodowy. Pan Krzysztof Olkowicz w licznych wypowiedziach dla mediów nie ukrywał faktu pracy w kontrwywiadzie w latach 1982-83. Pan Krzysztof Olkowicz informował również, że został zwolniony z tej pracy na własną prośbę.

Pan Krzysztof Olkowicz przez późniejsze ponad 30 lat pracy w Służbie Więziennej, a szczególnie jako Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, wielokrotnie udowadniał, że jest osobą niezwykle wrażliwą na wszelką niesprawiedliwość oraz przypadki naruszeń praw człowieka. Dowodem są choćby sprawy Radosława Agatowskiego oraz Arkadiusza Kusza (ps. „Elvis”). Został za to doceniony przez opinię publiczną znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami, ale także odznaczeniami państwowymi i samorządowymi.

Pan Krzysztof Olkowicz jako Zastępca RPO ma wskazane przeze mnie trzy pilne zadania do zrealizowania: 1) doprowadzenie do zweryfikowania statusu ok. 200 osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, co do których istnieje domniemanie niepełnosprawności intelektualnej lub psychicznej, 2) wzmocnienie gwarancji prawnych dla żołnierzy oraz weteranów misji wojskowych, 3) wzmocnienie mechanizmu nadzoru nad miejscami pozbawienia wolności w Polsce, szczególnie tymi, w których przebywają nieletni i dzieci.

Jestem przekonany, że wrażliwość Krzysztofa Olkowicza na krzywdę ludzką dotykającą grup tradycyjnie marginalizowanych i wykluczanych, poświadczona konkretnymi czynami wymagającymi odwagi cywilnej, doprowadzi do rozwiązania powyższych problemów. Jest to dla mnie priorytet jako Rzecznika Praw Obywatelskich.

W związku z publikacjami na temat swojej przeszłości, pan Krzysztof Olkowicz złożył na moje ręce pisemne oświadczenie, które za jego zgodą, przekazuję do publicznej wiadomości.

Oświadczenie Krzysztofa Olkowicza

Szanowny Panie Rzeczniku,


W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w portalu Telewizji Republika informuję, że w okresie od 1 maja 1982 r. do 15 września 1983 r. byłem funkcjonariuszem MO w wydziale II kontrwywiad. Na własną prośbę zostałem zwolniony ze służby. Nigdy nie ukrywałem tej informacji. Znajduje się ona we wszystkich szczegółowych informacjach dotyczących okresu mojej pracy. Będąc funkcjonariuszem Służby Więziennej składałem oświadczenie lustracyjne. Publicznie wielokrotnie o tym informowałem, m.in. w mediach (Głos Koszaliński), w radiu (Wywiad z Michałem Olszańskim – Polskie Radio Program III). Przez okres pracy w kontrwywiadzie nigdy nie dopuściłem się czynów, które można by uznać za niegodne. Naturalnie, ten okres pracy nie jest dla mnie powodem do dumy, uważam jednak, że okres ponad 32-letniej pracy zawodowej nie może być przekreślony przez fakt, że wcześniej przez 16 miesięcy pracowałem w strukturach Milicji Obywatelskiej.

Z poważaniem,

Krzysztof Olkowicz