Zawartość

Paliwa najbardziej przyczyniające się do powstawania smogu mają być wyeliminowane – wskazuje Minister Energii w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika.

Data: 
2017-09-13

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest spalanie w domowych piecach węgla złej jakości. Zaradzić temu miało przyjęcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Z docierających do Rzecznika sygnałów od organizacji ekologicznych wynikało jednak, że przygotowany w Ministerstwie Energii projekt nadal pozwoli na obrót węglem złej jakości. Temu problemowi było poświęcone wystąpienie Rzecznika, skierowane do Ministra Energii.

W odpowiedzi, która nadeszła w początku września, Minister Energii poinformował, że uwzględnił część uwag zgłoszonych w toku konsultacji i wprowadził modyfikacje w projekcie rozporządzenia. Zakazana ma być sprzedaż detaliczna najbardziej szkodzących powietrzu: mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz tzw. „niesortu”.

Galeria

  • Widok z warszawskiego wieżowca a Pałac Kultury, na horyzoncie widać szarą mgłę na błękitnym niebie

    Smog nad miastem