Godło RP
Zawartość

Sesja 29: Algorytmy, Prawa Człowieka i Demokracja

Data: 
sobota, 14 Grudzień, 2019 - Od 11:00 do 12:30
Miejsce: 
Muzeum Polin
sala dydaktyczna nr 1

Nowe technologie na nowo definiują relacje państwo-obywatel.

W społeczeństwach demokratycznych trzeba poważnie rozmawiać o wpływie algorytmów na poszanowanie podstawowych wolności, takich jak wolność słowa i stowarzyszania się.

W jaki sposób rządy demokratyczne mogą projektować algorytmy zapewniające przejrzystość, ochronę praw człowieka i promowanie demokracji?

Czy nie powinny wprowadzić procesu oceny wpływu algorytmu (na podobieństwo oceny wpływu regulacji prawnej)? W tebn sposób moglyby lepiej definiować demokratyczne cele algorytmów, mierzyć ich skuteczność i dostarczać dowodów na odmowę wdrożenia danych algorytmów -  gdy ryzyko jest większe niż korzyści.

Jak powinna wyglądać ocena w praktyce? Kto  odpowiada za jej wdrożenie? Jakie pytania należy zadać przed utworzeniem algorytmu i jak mierzyć ich wpływ?

Moderuje: 
  • Pendrive i karty pamięci
    Nośniki danych