Godło RP
Zawartość

Sesja 31: Perspektywy reformy w zakresie zdrowia psychicznego – konsekwencje pilotażowego program

Data: 
sobota, 14 Grudzień, 2019 - Od 11:00 do 12:30
Miejsce: 
Muzeum Polin
sala dydaktyczna nr 3

Celem panelu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie,  czy i jak zmienia się polska psychiatria w związku z wdrażaniem programu pilotażowego; co już ostało osiągnięte; jakie są plany na przyszłość; czy program pilotażowy będzie remedium dla psychiatrii w Polsce.

Problemy w psychiatrii od lat są przedmiotem zainteresowania RPO, który dostrzega potrzebę zmiany modelu leczenia psychiatrycznego, poprzez deinstytucjonalizację, czyli odejście od azylowego modelu, w kierunku opieki, która da chorym szanse, by wrócić do normalnego funkcjonowania, nauki czy pracy. Wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom jest prowadzony obecnie programu pilotażowy, w ramach którego  powołane zostały centra zdrowia psychicznego, które mają zapewniać kompleksową opiekę psychiatryczną dorosłym zamieszkałym na obszarze jego działania.

Moderuje: 
  • Zdjęcie: Twarz mężczyzny w połowie pogrążona w cieniu
    Zdjęcie symboliczne: zdrowie psychiczne