Zawartość

"Partnerstwo dla praw człowieka - Polska - Gruzja - Mołdowa": 10-14 maja 2010 r.

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w seminarium w ramach realizacji projektu "Partnerstwo dla praw człowieka - Polska - Gruzja - Mołdowa", które odbyło się w Kiszyniowie w dniach 10-14 maja 2010 r.