Zawartość

Projekt badawczy pt. Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych w Collegium Civitas pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 
2021-01-01
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem projekt Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych. Zostanie on przeprowadzony w Collegium Civitas pod kierownictwem dr Marty Sałkowskiej, socjolożki związanej z Instytutem Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas, doświadczonej badaczki zajmującej się na gruncie akademickim tematyką związaną z sytuacją osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich.

Głównym celem badania jest rekonstrukcja sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych. W ramach projektu treść podręczników szkolnych – także wyrażona w sposób graficzny – zostanie poddana analizie ilościowej i jakościowej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Praktycznym skutkiem badania będzie wyłonienie dobrych praktyk w przedstawianiu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami w materiałach edukacyjnych, które umożliwią ukazywanie tego zjawiska w sposób adekwatny, wolny od uprzedzeń i krzywdzących stereotypów. Prace prowadzone będą w nurcie partycypacyjnym – osoby z niepełnosprawnościami będą włączone w proces badawczy na każdym jego etapie, zgodnie z Konwencją praw osób z niepełnosprawnością.

Galeria

  • niebieska plansza dekoracyjna

    Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich 2021