Godło RP
Zawartość

Patronaty RPO w 2016 roku

2016-04-11

Dr Maria Sielicka-Gracka oraz dr Monika Madalińska, które pracują jako wolontariuszki w Przychodni dla Bezdomnych przy ul. Wolskiej 172 w Warszawie, zostały odznaczone 11 kwietnia Odznakami Honorowymi Rzecznika Praw Obywatelskich.

2016-04-07

7 kwietnia 2016 r. w uczelniach w całym kraju w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dziewczyny na politechniki!", "Dziewczyny do ścisłych" odbył się Ogólnopolski Dzień Otwarty "Tylko dla dziewczyn!". Celem tego rodzaju wydarzeń jest zachęcenie uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich.

2016-04-05
V Forum Pacjentów Onkologicznych 5 kwietnia br. w Warszawie w Hotelu MDM, przy Placu Konstytucji 1 organizuje Zarząd Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 
 
2016-04-02

Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zorganizowało ogólnopolską konferencję "O prawach mniejszości seksualnych" (2 kwietnia 2016 roku, Kraków).

2016-03-30

Projekt realizowany jest przez Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefaw ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Funduszy EOG. Konferencja organizowana przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Od 2016-03-23 do 2016-10-31
Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność - podaj dalej!" prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 trwa od 2010 roku. W jego ramach, w ciągu 6 lat odbyło się około 250 warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowycłi w Białymstoku i województwie podlaskim, w którycłi łączne wzięło udział ok. 5 000 młodych ludzi.
2016-03-17

17 marca 2016 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Uchodźcy i migranci w Polsce - wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne" zorganizowana m.in. przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka.

2016-03-17

Patronat dotyczy dwóch konferencji regionalnych: 10 marca 2016 roku w Białymstoku, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, oraz 17 marca 2016 roku w Poznaniu w Centrum Kultury

2016-03-15

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego od kilku lat organizuje cykliczne warsztaty socjologiczne - "SocjoSzkołę" - dla licealistów z całej Polski, do udziału w których zaprasza laureatów socjologicznego konkursu - na esej, reportaż lub rysunek. W tym roku konkurs i warsztaty odbędą się pod tytułem "Obcy wśród swoich, swoi wśród obcych".

Od 2016-03-14 do 2016-03-15

Mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron sporu. Jej celem jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego wszystkich uczestników konfliktu. Mediacja przyczynia się również do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości.

Strony