Godło RP

Patronaty RPO w 2017 roku

Data: 
Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia 2017 r w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się VI Kongres Prawa Medycznego orgaznizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

Data: 
Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia UMK w Toruniu wraz z innymi uczelniami regionu organizuje ogólnopolską konferencję na temat bezpieczeństwa studiowania „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”. Organizatorzy chcą, żeby było to ważne wydarzenie skupiające wokół problemu różne środowiska. Celem spotkania jest wypracowanie optymalnych rozwiązań wymiernie podnoszących poziom bezpieczeństwa studentów w Polsce.

Data: 
2017-12-06
Grafika: cztery małe ptaszki

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbywa się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Jednym z gości honorowych jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wydarzenie obywa się też pod honorowym patronatem RPO.

Data: 
Od 2017-12-01 do 2017-12-10

XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” organizowana jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ma na celu wyłonienie kolejnych dobrych praktyk wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadających standardom wynikającym z KPON w różnych obszarach. Warto zauważyć, że priorytetowe w bieżącej edycji konkursu są: niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja, działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory.

Data: 
2017-11-30

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego organizują XII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane do końca lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na listopad br.

Data: 
Od 2017-11-25 do 2017-12-10

Już po raz 26., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się fundacja Autonomia z Krakowa.

Data: 
2017-11-24

24 listopada w Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum.

Data: 
2017-11-23

Ogólnopolski Mityng Osób Niepełnosprawnych organizowany jest od 16 lat. Corocznie bierze w nim udział ok. 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Sportowcy przyjeżdżają z całego kraju.

Uczestnicy zawodów rywalizują w 4 konkurencjach oraz sztafecie. Zawody dają możliwość nie tylko sprawdzenia swoich umiejętności sportowych, ale przede wszystkim dostarczają poczucie przynależności do grupy lokalnej, uczestnictwa w życiu osób zdrowych i sprawnych fizycznie.

Celem przedsięwzięcia jest:

• aktywizacja osób niepełnosprawnych

• integracja osób niepełnosprawnych

Data: 
2017-11-23

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 23 listopada 2017 r. organizuje konferencję dotyczącą zaginięć. Wśród prelegentów będą przedstawiciele środowiska akademickiego, Policji, Fundacji ITAKA.

Strony