Zawartość

Patronaty RPO w 2017 roku

Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują V edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność".

Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej w Łodzi. Rzecznik mówił na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywających kary pozbawienia wolności.

Grafika: kula ziemska z serduszkiem w miejscu Polski
Od 2017-04-20 do 2017-04-21

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dr Adam Bodnar wygłosił referat na temat wielokulturowości w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

2017-04-10

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Są to cyklicznie organizowane spotkania naukowe, będące platformą dialogu i wymiany poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się nauką prawa.

2017-04-08

Galeria Sektor I oraz Kolektyw Alternatywna Kultura organizują 8 kwietnia 2017 r. Żywą Bibliotekę. Będzie pierwsza edycja Żywej Biblioteki w Jaworznie.

Od 2017-04-08 do 2017-04-09

Konferencja będzie poświęcona tematyce profilu klienta Studenckiej Poradni Prawnej w ujęciu nie tylko prawnym, ale i interdyscyplinarnym. Zamiarem organizatorów jest podjęciem dyskusji nad celowością objęcia klientów korzystających z usług Studenckich Poradni Prawnych pełną opieką, tj.

2017-03-31

Już po raz trzeci w Oleśnicy powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał szansę spotkać  tych, którzy są stawiani poza nawias społeczeństwa ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry.

Od 2017-03-31 do 2017-04-01

X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego jest największą w Polsce konferencją studencko-doktorancką z dziedziny prawa konstytucyjnego i zarazem jednym z największych tego typu wydarzeń naukowych z dziedziny prawa publicznego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Co dalej z demokratycznym państwem prawa?”

Od 2017-03-23 do 2017-03-24

II Międzynarodowa Konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" to kolejne spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i innych nauk humanistycznych oraz praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), z kraju i Europy zajmujących się szeroko pojętą problematyką swobody wypowiedzi i jej granic.

2017-03-21

W spotkaniu wezmą udział eksperci z dziedziny ochrony zdrowia, przedstawiciele towarzystw naukowych i medycznych, parlamentarnych komisji zdrowia, aktywnie działających organizacji pacjentów oraz mediów.

Program VI Forum Pacjentów Onkologicznych daje możliwość przedyskutowania problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska onkologia, w kontekście potrzeb i oczekiwań pacjentów.

Strony