Zawartość

Patronaty RPO w 2019 roku

Od 2019-12-02 do 2019-12-03

Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która od 25 lat aktywnie działa na rzecz kobiet doświadczających różnych form przemocy oraz na rzecz stworzenia skutecznego systemu ochrony praw człowieka, w którym kobiety i mężczyźni mogliby na równych zasadach korzystać z przynależnych im praw i wolności.

Od 2019-11-29 do 2019-12-01

Festiwal Filmowy „Własnymi Słowami” odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 w Warszawie. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu RISE COLING prowadzonego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

To pierwszy w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i ich językom, wpisujący się w obchody Międzynarodowego Roku Rdzennych Języków.

2019-11-29

Gala wręczenia nagród „Natwest LGBT+ Business Awards 2019” odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Warszawie.

2019-11-29

II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Audiatur et altera pars” odbędzie się 29 listopada 2019 roku na WPiA UW w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa) w sali nr A3 w godz. 09:00 – 16:30.  Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Procesowego pod auspicjami Zakładu Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego WPiA UW pod kierownictwem dr hab. prof.

2019-11-27

Ósma edycja ELSA Day odbędzie się 27 listopada 2019 r. Wydarzenie będzie skupiało się na bardzo ważnym i popularnym temacie, jakim jest wolność ekspresji online. Organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa.

Od 2019-11-26 do 2019-11-27

Dziesiąty Kongres Bibliotek odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2019 r. w Fabryce Sztuki w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2019-11-26

Uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Narewce postanowili stworzyć kalendarz na 2020 rok, w którym znajdą się ilustracje wykonane przez dzieci. Dochód ze sprzedaży kalendarzy zostanie przekazany Hospicjum Proroka Eliasza.

Od 2019-11-25 do 2019-12-10

Kampania społeczna „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez dostarczenie ofiarom przemocy narzędzi, które pomogą im wyjść się z przemocowej sytuacji, jak również budowanie w kobietach poczucia sprawczości, mocy i odwagi.

2019-11-23

Obrady Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 23 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem „Rola młodzieży w zjednoczonej Europie”, co ma związek z przypadającą w tym roku 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Od 2019-11-22 do 2019-11-24

II Forum Żywych Bibliotek odbędzie się w Hotelu Weiser we Wrocławiu, w dniach 22-24 listopada 2019 roku. To spotkanie kilkudziesięciu osób organizujących Żywe Biblioteki w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Diversja – koordynatora sieci Żywa Biblioteka Polska skupiającej ponad 40 miejscowości, gdzie odbywa się Żywa Biblioteka.

Strony