Zawartość

Patronaty RPO w 2019 roku

2019-05-28

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielne matki, borykające się z problemem wyegzekwowania alimentów od drugiego z rodziców. Warsztaty odbędą się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w godzinach 15:00-19:00.

2019-05-27

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka” odbędzie się 27 maja 2019 roku. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2019-05-23

23 maja 2019 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat na jednodniowe forum na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotka się młodzież szkolna, młodzi twórcy, eksperci, influencerzy i aktywiści.

2019-05-23

III Śląskie Forum Karnoprocesowe organizuje Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” przy współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach. W ramach Forum w dniu 23 maja 2019 r.

2019-05-23

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

2019-05-21

Konferencja „Uszczelnienie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?” odbędzie się 21 maja 2019 r. w Pałacu Lubomirskich, mieszczącym się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

W ramach czterech planowanych paneli tematycznych:

2019-05-19

„Miłość na scenie życia” to charytatywne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbędzie się 19 maja 2019 r. w godzinach 16.00-19.00 w sali Teatralnej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Vincenta van Gogha 1.

Od 2019-05-17 do 2019-05-18

W dniach 17-18 maja 2019 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Zatrudnienie w epoce postindustrialnej”.

2019-05-17

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” odbędzie się 17 maja 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka).

2019-05-16

Konferencja „Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego (od narzędzi prowadzenia komunikacji politycznej, finansowania polityki, do kreowania rzeczywistości politycznej)” odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 9.30-17.00 (Aula VII, Budynek Główny).

Strony