Zawartość

Patronaty RPO w 2019 roku

2019-04-19

Projekt „stereoTYPOWI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie w postaci filmów umieszczanych na platformie YouTube oraz plakatów.

Jego celem jest zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości, równości i tolerancji.

Opis projektu przygotowany przez organizatorów:

2019-04-19

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Pomorska w Słupsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

W marcu 2018 r. Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję 37/24 w sprawie promowania i ochrony praw człowieka oraz wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

2019-04-18

Konkurs „Świat przyjazny dziecku” organizuje Komitet Ochrony Praw Dziecka, który od 1981 roku aktywnie działa na rzecz najmłodszych obywateli. Wszystkim potrzebującym: dzieciom, rodzicom, opiekunom, udziela kompleksowej, profesjonalnej pomocy i wsparcia. Organizacja prowadzi terapie krótko i długoterminowe, porady prawne, mediacje, grupy wsparcia, organizuje szkolenia i wykłady otwarte.

Od 2019-04-13 do 2019-06-22

Cykl Żywych Bibliotek w pasażu głównym BUW został zaplanowany na kwiecień (13.04.), maj (11.05.) i czerwiec (22.06.). Organizatorem jest Fundacja RUBIN oraz Studenckie Koło Psychoterapii „Dialog”.

2019-04-12

Projekt realizowany jest przez organizację AIESEC w wielu krajach, w tym roku po raz pierwszy zostanie wdrożony w Polsce. Odbędzie się 12 kwietnia 2019 w ośrodku Dresso, w Sulejowie i będzie obejmował szkoły z województwa łódzkiego.

2019-04-12

Konferencja odbędzie się 12 Kwietnia 2019 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Krupniczej 33a w Auli Zielonej. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019-04-12

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Brackiej 12.  Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

2019-04-11

11 kwietnia 2019 roku od godz. 9:00 do godz. 17:30 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Rodzinnego zatytułowana: „3 x M - miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków”.

2019-04-09

9 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej w LO nr 1 przy ulicy Felińskiego 15 w Warszawie odbędzie się konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty”. Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Program konferencji:

8.30 – rejestracja

9.00 – 9.30 Powitanie gości

2019-04-08

8 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe.

Strony