Zawartość

Patronaty RPO w 2019 roku

2019-01-15

III ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im.

2019-01-11

11 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka oraz ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym”.

Od 2019-01-01 do 2019-06-21

Kolejna edycja programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” realizowana jest w roku szkolnym 2018/2019 jako dalszy etap pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka.

Od 2019-01-01 do 2019-12-31

Kampania organizowana przez Fundację NeuroPozytywni ma na celu zmianę wizerunku osób z epilepsją, zwiększenie poziomu akceptacji społecznej, obniżenie stygmatyzacji chorych na epilepsją, kreowanie pozytywnego stosunku do osób z epilepsją, a przede wszystkim zwiększenie poziomu samoakceptacji osób chorych.

Strony