Zawartość

Patronaty RPO w 2019 roku

Od 2019-07-01 do 2019-07-07

Projekt szkoleniowy dla nauczycielek i nauczycieli „Letnia Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” realizowany jest przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Od 2019-06-27 do 2019-06-30

XVII Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2019 roku w Serocku. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie.

2019-06-25

I Subregionalna Konferencja Senioralna w subregionie żyrardowskim Województwa Mazowieckiego odbędzie się 25 czerwca 2019 roku w Hotelu Panorama w Mszczonowie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cele konferencji:

2019-06-19

VIII Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w środowisku. Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja osób po kryzysie psychicznym” odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Cykl konferencji „Człowiek w środowisku” rozpoczął się w 2012 r. i zajmował się dotychczas następującymi zagadnieniami:

2019-06-19

Kampania społeczna #PoTwojejStronie została opracowana przez studentki i studentów prawa w ramach programu „Inkubator INPRIS”. Jej głównym celem jest przybliżenie obywatelom znaczenia sądów w ich codziennym życiu.

Od 2019-06-15 do 2019-06-16

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2019-06-15

Gala Finałowa Akademii Paragrafu organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 odbędzie się 15 czerwca 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Od 2019-06-14 do 2019-06-15

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Expert's Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection” odbędzie się 14-15 czerwca 2019 r. w Krakowie. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Pedagogiczny im.

Osoby siedzą w sali
2019-06-13
  • Prawa pieszych są wciąż niewystarczająco chronione, kosztem kierowców, co wymaga zmian prawa - mówiono podczas konferencji na ten temat w Warszawie
  • Sądy przyznają zaś pieszym zbyt niskie odszkodowania i zadośćuczynienia  
  • Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, by pieszy miał pierwszeństwo przed pojazdem już gdy tylko zamierza wejść na przejście     
Od 2019-06-13 do 2019-06-14

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 r.  w Toruniu. Wydarzenie organizuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Strony