Godło RP
Zawartość

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach z wizytą w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, gdzie przebywają sprawczynie przestępstw spowodowanych przemocą domową

Data: 
2016-07-07

7 lipca pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska odwiedziła Zakład Karny. Spotkałam się z dyrektorką  ZK ppłk Jolantą Figlak oraz osadzonymi.

W zakładzie karnym przebywają kobiety, które na skutek doznawanej przemocy dokonywały m.in. aktów przestępczych, by wyzwolić się z niszczącego związku.

Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami przebywania osadzonych, a w szczególności z programami resocjalizacyjnymi, które zakład realizuje. Z wielu ciekawych programów na uwagę zasługują:

  • Program resocjalizacyjny sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowany do grup skazanych stosujących przemoc względem rodziny, odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy „Rodzina to jest siła”
  • Program resocjalizacyjny w zakresie przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom „Seniorki” sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu realizowany na terenie Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”
  • program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie profilaktyki przemocy domowej pod nazwą: „Zmiana na Dobre”. Ten ostatni program ma charakter grupy wsparcia z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej. Trwa druga edycja programu.

W warunkach izolacji możliwe jest stworzenie grup wsparcia dla osób z podobnym problemem. Daje to możliwość kontaktu z osobami, które doświadczyły podobnych przeżyć. Taki rodzaj wsparcia umożliwia ofiarom odzyskanie szacunku dla samych siebie i zrozumienie, iż doznawane krzywdy nie były ich winą. Założeniem programu jest również umożliwienie osadzonym nabycia podstawowej wiedzy na temat charakterystyki oraz konsekwencji doświadczania przemocy. Zwiększenie poziomu wiedzy a także identyfikacja z osobami z grupy może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z konsekwencjami przemocy a także z radzeniem sobie w tych sytuacjach w przyszłości.

Celem nadrzędnym programu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz poprzez dzielenie się wzajemnym wsparciem modyfikacja zachowań związanych z radzeniem sobie z konsekwencjami przemocy.

Odbiorcami programu są kobiety - ofiary przemocy domowej rekrutowane poprzez konsultacje indywidualne przez psychologa działu penitencjarnego.

  • Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)
    Prawa osób pozbawionych wolności