Zawartość

Penalizacja osób chorujących psychicznie

Data: 
2014-02-11

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Analiza zjawiska osadzania osób chorujących psychicznie w zakładach karnych jako przejawu szczególnego jaskrawej dyskryminacji najsłabszej grupy obywateli.

Uzasadnienie:
Według szacunkowych danych w Polsce w zakładach karnych przebywa ponad dwieście osób chorujących psychicznie. Problem penalizacji osób chorujących będzie nasilał się w Polsce w związku ze znacznym niedoszacowaniem opieki zdrowia psychicznego, jak również indywidualizującym się społeczeństwem w dominującym w kraju modelu gospodarki neoliberalnej.

Pracownik naukowy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego