Godło RP

Penalizacja osób chorujących psychicznie

Cel badawczy:
Analiza zjawiska osadzania osób chorujących psychicznie w zakładach karnych jako przejawu szczególnego jaskrawej dyskryminacji najsłabszej grupy obywateli.


Uzasadnienie:
Według szacunkowych danych w Polsce w zakładach karnych przebywa ponad dwieście osób chorujących psychicznie. Problem penalizacji osób chorujących będzie nasilał się w Polsce w związku ze znacznym niedoszacowaniem opieki zdrowia psychicznego, jak również indywidualizującym się społeczeństwem w dominującym w kraju modelu gospodarki neoliberalnej.


Pracownik naukowy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego