Godło RP
Zawartość

Petycje nie będą musiały być podpisywane podpisem elektronicznym – skuteczna interwencja RPO

Data: 
2016-06-17
słowa kluczowe: 

Tak jak dotychczas, e-petycje będą mogły być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale nie będzie to wymóg obligatoryjny – wynika z autopoprawki zgłoszonej przez Ministra Rozwoju do projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Minister Rozwoju przygotował projekt, który zakładał, że petycja składana drogą elektroniczną będzie musiała być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki wymóg znacząco ograniczyłby krąg osób, które mogłyby składać e-petycje, dlatego Rzecznik przygotował w tej sprawie wystąpienie. Teraz otrzymał informację, że Minister wprowadził do projektu autopoprawkę uwzględniającą zgłoszone przez RPO uwagi. 

  • Rysunek satyryczny: król na tronie i rycerz składający przed nim miecz
    Nie składaj broni. Złóż petycję