Zawartość

Pilotażowy projekt "Przychodzi baba do lekarza" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-11-20 do 2017-11-30
słowa kluczowe: 

Jest to inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dotyczącego dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w województwie mazowieckim.

Autorzy chcą sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty stopień dostępności usług dla kobiet z niepełnosprawnością, by wypracować rekomendacje, przygotować pomocne informacje dla kobiet i opracować skuteczne działania, których celem będzie zapewnienie kobietom z niepełnosprawnościami dostępu do opieki ginekologicznej i wsparcie placówek w świadczeniu usług dla tej grupy pacjentek.

Fundacja Kulawa Warszawa zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością. W listopadzie odbędą się badania fokusowe z kobietami z różnymi niepełnosprawnościami.

Zebrane informacje posłużą do opracowania wstępnego raportu dotyczącego potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, który będzie podstawą do zaplanowania dalszych działań odpowiadających na poszczególne bariery i potrzeby.