Godło RP

Pisma do organów i instytucji w sprawie osób pozbawionych wolności

Data: 
2015-07-23
Załączniki:
 1. PDF icon Odpowiedź w sprawie poszerzenia uprawnień pracowników domów pomocy społecznej.pdf
 2. PDF icon Pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 79 par.2 k.k.w.).pdf
 3. PDF icon Pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie antykoncepcji osób ubezwlasnowolnionych.pdf
 4. PDF icon Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW z dnia 6.06.2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli osobistych w jednostkach penitencjarnych.pdf
 5. PDF icon Pismo Z-cy RPO z dnia 30.11.2016 r. do Prezesa NRL w sprawie ratowników medycznych.pdf
 6. PDF icon Pytanie RPO do TK z dnia 6.07.2017 r. w sprawie terminu rozpatrzenia wniosku RPO dot. kontroli osobistych i przeszukań osób zatrzymanych.pdf
 7. PDF icon Pismo RPO z dnia 21.12.2017 r. do Prezesa NRA (rola adwokatów w zapobieganiu torturom).pdf
 8. PDF icon Odpowiedź Prezesa NRA z dnia 6.03.2018 r.pdf
 9. PDF icon Pismo RPO z dnia 21.12.2017 r. do Prezesa KRRP (rola adwokatów w zapobieganiu torturom).pdf
 10. PDF icon Pismo RPO z dnia 5.12.2017 r. do MS w sprawie upublicznienia raportu CPT z wizytacji w Polsce w 2017 r.pdf
 11. PDF icon Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MS z dnia 6.02.2018 r. w sprawie publikacji raportu CPT z wizytacji w Polsce w 2017 r.pdf
 12. PDF icon Pismo RPO z dnia 26.04.2017 r. do MS w sprawie upublicznienia raportu CPT z wizytacji w Polsce w 2017 r. (kontynuacja).pdf
 13. PDF icon Pismo RPO z dnia 18.06.2018 r. do MS w sprawie publikacji raportu CPT i procedury automatycznej publikacji raportów CPT (kontynuacja).pdf
 14. PDF icon Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MS z dnia 28.06.2018 r. dot. publikacji raportu CPT z wizytacji w Polsce w 2017 r.pdf
 15. PDF icon Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MS z dnia 6.10.2018 r. w sprawie przetłumaczenia raportu CPT na język polski.pdf
 16. PDF icon Pismo z dnia 12.12.2018 r. do Komendanta Głównego SG w sprawie danych dotyczących deportacji cudzoziemców z terytorium RP.pdf