Zawartość

Po interwencji RPO będą zmiany w sprawie uprawnień dawców przeszczepów

Data: 
2016-08-23

Minister Zdrowia zgodził się z RPO i zapowiedział, iż przepisy dotyczące uprawnień dawców przeszczepów i zasłużonych dawców przeszczepów zostaną doprecyzowane w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości

Regulacje określające uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne. Różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień.

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. Natomiast ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów przewiduje uprawnienia zarówno dla Dawcy Przeszczepu, jak i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ocenie Rzecznika (V.7010.26.2015) prawa dawców przeszczepu powinny zostać uregulowane w sposób przejrzysty i jednolity. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

Galeria

  • termometr
    Służba zdrowia