Zawartość

Po interwencji RPO znalazło się mieszkanie dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Data: 
2016-09-22

Czy matka trojga małoletnich dzieci, w tym niepełnosprawnej dziewczynki z Zespołem Downa może już być spokojna o bezpieczeństwo swojej rodziny? Tak. Dzięki udanej interwencji Rzecznika.

W sprawie chodziło o przydzielenie innego mieszkania socjalnego. W mieszkaniu, w którym przebywała rodzina, mieszkali też lokatorzy nadużywający alkoholu i narkotyków, wszczynający awantury i stosujący przemoc. Wobec tych lokatorów w 2007 r. zapadł wyrok eksmisyjny, ale Gmina nie egzekwowała wyroku. Ponadto wysokość czynszu za przedmiotowy lokal znacząco przekraczał możliwości zarobkowe lokatorów, a tym samym zadłużenie z tego tytułu było niemożliwe do wyegzekwowania.

Warunki bytowe, jak i panująca w mieszkaniu komunalnym atmosfera uniemożliwiała prawidłowy rozwój niepełnosprawnej dziewczynki. Dlatego jej matka wiele razy prosiła Gminę o realizację wyroku i wskazanie lokalu socjalnego.

W wyniku podjętych przez Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich działań oraz współpracy i zaangażowaniu Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomieja Skrzyńskiego Skarżąca otrzymała lokal mieszkalny z zasobów TBS przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Galeria

  • Dzieci i rodzice na wycieczce
    Rodzina